445/2012. (XII.29.) Kormány rendelet (7§) A gyártó tájékoztatási kötelezettsége

Ki minősül gyártónak a jogszabály szerint?

Gyártó: az elem, akkumulátor előállítója, valamint az, aki vagy amely az értékesítési módszertől függetlenül ( beleértve a távollevők között kötött szerződést is ) elemet, akkumulátort - akár gépjármű, elektromos vagy elektronikus berendezés alkotórészeként vagy tartozékaként - Magyarország területén elsőként forgalomba hoz.” ( 445/2012.Korm. rendelet 2§9.)

A 445/2012 ( XII.29.) Kormány rendelet szerint a gyártót  nyilvántartásba vételi, átvételi, gyűjtési, kezelési, tájékoztatási, jelölési, biztosítékadási és adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

A gyártónak a nyilvántartásba vételt legkésőbb az elem vagy akkumulátor forgalomba hozatalának megkezdéséig kell kezdeményezni az OKTF-nél - elektronikus űrlap beküldésével. A nyilvántartásba vétel igazgatási szolgáltatási díja: 75.000 Ft

A gyártó gyűjtési, kezelési kötelezettségét három féle módon teljesítheti:

  • gyártó saját maga  átveszi,visszagyűjti, előkezeli, újrafeldolgozza a hulladékelemeket, akkumulátorokat a megfelelő engedélyek birtokában
  • átvevőre ruházza át a kötelezettségét részben vagy együttesen (átvevőnek a megfelelő engedéllyel kell rendelkeznie)
  • közvetítő szervezetre Re-Bat Nonprofit Kft-re - ruházza át.

Az első két esetben a gyártónak biztosítékot kell képeznie – kötelezettségei teljesítésének biztosítékául – a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott elem és akkumulátor tömege alapján: 1000 Ft/kg.  A tárgyévi biztosíték feletti rendelkezés jogának megadására vonatkozó kezdeményezést az OKTF a tárgyévet követő év szeptember 1-jéig hagyja jóvá, ha a gyártó teljesítette a tárgyévi átvételi, gyűjtési, hasznosítási, ártalmatlanítási, éves adatszolgáltatási kötelezettségét.

A gyűjtési kötelezettség mértéke

Tárgyév A hulladékká vált hordozható elem, akkumulátor gyűjtési aránya (K)
2008. 0,18
2009. 0,19
2010. 0,21
2011. 0,23
2012. 0,25
2013. 0,30
2014. 0,35
2015. 0,40
2016. 0,45

A gyűjtési kötelezettség megállapítására a következő képletet kell alkalmazni:ahol:
B: a tárgyévben begyűjtendő hulladékká vált hordozható elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm);
F1: a gyártó által a tárgyévben forgalmazott hordozható elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm);
F2: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben forgalmazott hordozható elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm);
F3: a gyártó által a tárgyévet megelőző második évben forgalmazott hordozható elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm);
K: a tárgyévre vonatkozó gyűjtési arány.

A gyártó tájékoztatási kötelezettsége két részből tevődik össze: Felhasználói tájékoztató elkészítése, valamint évente két alkalommal országosan –napilapban, televízióban vagy rádióban- általános tájékoztató közzététele.  A gyártó e kötelezettségének közvetítő szervezet útján is eleget tehet.

A gyártó adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus űrlapon teljesíti, melyet a tárgyévet követő év febr. 20-ig kell megküldenie az OKTF-nek. ( Partnereinknek segítünk elkészíteni az adatszolgáltatást.)

Hogyan teljesítheti a törvényi kötelezettségét?

A Re-Bat Nonprofit Kft. azzal a céllal jött létre, hogy koordinálja Magyarországon az elemek és akkumulátorok visszagyűjtését. A legolcsóbban a Re-Bat Nonprofit Kft.-hez történő csatlakozással tudja biztosítani a kapcsolódó jogszabályok által előírtaknak való megfelelést.

Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok

A Re-Bat Nonprofit Kft. vállalja:

  • az elemek és akkumulátorok törvény által előírt mértékű visszagyűjtését, hasznosítását, ártalmatlanítását
  • teljes kapcsolódó adminisztráció elvégzésének segítését
  • gyűjtőpontok létesítését és felügyeletét
  • lakossági tájékoztató - gyártó tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez
  • általános tájékoztató közzététele országosan évente két alkalommal 

Ügyfélszolgálatunkon a témát érintő egyéb kérdéseire is választ kap:

Cím: Re-Bat Nonprofit Kft. 6728 Szeged, Budapesti út 4.
Ügyintézési idő: 08 - 16 óra

Telefon: 62-555-111
Mobil:+36-70/455-6545
E-mail: rebat@atctrade.com